ترجمه Screw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچ‌ خوردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچاندن‌ , در فارسی : پيچيدن‌ , به فارسی : پيچ‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : (بوسيله‌

Screw به چه معناست و Screw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screw

پيچ‌ خوردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچ‌ خوردگي‌, ترجمه پيچ‌ خوردگي‌, کلمات شبیه پيچ‌ خوردگي‌ , پيچاندن‌ به لاتین , پيچيدن‌ به لاتین , پيچ‌ دادن‌ خارجی , (بوسيله‌ در زبان
دانلود فایل ها