ترجمه Screwthread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلاويز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيار برجسته‌ ومارپيچي‌ بدون‌ پيچ‌ , در فارسی : خان‌ درون‌ پيچ‌

Screwthread به چه معناست و Screwthread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screwthread

قلاويز به خارجی , ریشه انگلیسی قلاويز, ترجمه قلاويز, کلمات شبیه قلاويز , شيار برجسته‌ ومارپيچي‌ بدون‌ پيچ‌ به لاتین , خان‌ درون‌ پيچ‌ به لاتین
دانلود فایل ها