ترجمه Scribbler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نويسنده‌ بد. می باشد

Scribbler به چه معناست و Scribbler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scribbler

نويسنده‌ بد. به خارجی , ریشه انگلیسی نويسنده‌ بد., ترجمه نويسنده‌ بد., کلمات شبیه نويسنده‌ بد.
دانلود فایل ها