ترجمه Scriber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاتب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محرر.

Scriber به چه معناست و Scriber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scriber

كاتب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاتب‌, ترجمه كاتب‌, کلمات شبیه كاتب‌ , محرر. به لاتین
دانلود فایل ها