ترجمه Scrimmager در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رجز خوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پر سر وصدا.

Scrimmager به چه معناست و Scrimmager یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrimmager

رجز خوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رجز خوان‌, ترجمه رجز خوان‌, کلمات شبیه رجز خوان‌ , پر سر وصدا. به لاتین
دانلود فایل ها