ترجمه Scroll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتيبه‌ نوشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثبت‌ كردن‌.

Scroll به چه معناست و Scroll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scroll

كتيبه‌ نوشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كتيبه‌ نوشتن‌, ترجمه كتيبه‌ نوشتن‌, کلمات شبیه كتيبه‌ نوشتن‌ , ثبت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها