ترجمه Scruffy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژوليده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناهنجار , در فارسی : ناسترده‌.

Scruffy به چه معناست و Scruffy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scruffy

ژوليده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ژوليده‌, ترجمه ژوليده‌, کلمات شبیه ژوليده‌ , ناهنجار به لاتین , ناسترده‌. به لاتین
دانلود فایل ها