ترجمه Scrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egammurcs) نوعي‌ بازي‌ فوتبال‌ راگبي‌. می باشد

Scrum به چه معناست و Scrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrum

(egammurcs) نوعي‌ بازي‌ فوتبال‌ راگبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (egammurcs) نوعي‌ بازي‌ فوتبال‌ راگبي‌., ترجمه (egammurcs) نوعي‌ بازي‌ فوتبال‌ راگبي‌., کلمات شبیه (egammurcs) نوعي‌ بازي‌ فوتبال‌ راگبي‌.
دانلود فایل ها