ترجمه Scrutator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باريك‌ بين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نكته‌ سنج‌ , در فارسی : مراقب‌ , به فارسی : موشكاف‌.

Scrutator به چه معناست و Scrutator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrutator

باريك‌ بين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باريك‌ بين‌, ترجمه باريك‌ بين‌, کلمات شبیه باريك‌ بين‌ , نكته‌ سنج‌ به لاتین , مراقب‌ به لاتین , موشكاف‌. خارجی
دانلود فایل ها