ترجمه Scrutiny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مداقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بررسي‌ دقيق‌.

Scrutiny به چه معناست و Scrutiny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrutiny

مداقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مداقه‌, ترجمه مداقه‌, کلمات شبیه مداقه‌ , بررسي‌ دقيق‌. به لاتین
دانلود فایل ها