خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46948 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46948','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46948 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scuff به فارسی

ترجمه Scuff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ خراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خراش‌ , در فارسی : فرسايش‌ , به فارسی : ساييدن‌ , سایر ترجمه ها : كلش‌ كلش‌ كردن‌

Scuff به چه معناست و Scuff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scuff

صداي‌ خراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ خراش‌, ترجمه صداي‌ خراش‌, کلمات شبیه صداي‌ خراش‌ , خراش‌ به لاتین , فرسايش‌ به لاتین , ساييدن‌ خارجی , كلش‌ كلش‌ كردن‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: