ترجمه Scullery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شربت‌ خان

Scullery به چه معناست و Scullery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scullery

اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌, ترجمه اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌, کلمات شبیه اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌ , شربت‌ خان به لاتین
دانلود فایل ها