ترجمه Scullery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ه‌. می باشد

Scullery به چه معناست و Scullery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scullery

ه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ه‌., ترجمه ه‌., کلمات شبیه ه‌.
دانلود فایل ها