ترجمه Scullery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اق‌ كوچك‌ نزديك‌

Scullery به چه معناست و Scullery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scullery

جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌, ترجمه جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌, کلمات شبیه جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌ , اط‌اق‌ كوچك‌ نزديك‌ به لاتین
دانلود فایل ها