ترجمه Scumble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سايس‌ بنرمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرمي‌ حاصله‌در اثر سايس‌ يا مالش‌ , در فارسی : صافي‌.

Scumble به چه معناست و Scumble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scumble

سايس‌ بنرمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سايس‌ بنرمي‌, ترجمه سايس‌ بنرمي‌, کلمات شبیه سايس‌ بنرمي‌ , نرمي‌ حاصله‌در اثر سايس‌ يا مالش‌ به لاتین , صافي‌. به لاتین
دانلود فایل ها