ترجمه Scunner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انزجار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مايه‌ نفرت‌ , در فارسی : احساس‌ نفرت‌ كردن‌.

Scunner به چه معناست و Scunner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scunner

انزجار به خارجی , ریشه انگلیسی انزجار, ترجمه انزجار, کلمات شبیه انزجار , مايه‌ نفرت‌ به لاتین , احساس‌ نفرت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها