ترجمه Scurrility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فحاشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد دهاني‌.

Scurrility به چه معناست و Scurrility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scurrility

فحاشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فحاشي‌, ترجمه فحاشي‌, کلمات شبیه فحاشي‌ , بد دهاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها