ترجمه Scutum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سپر دراز يا تخم‌ مرغي‌ روم‌ قديم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (تش‌.) كاسه‌ زانو

Scutum به چه معناست و Scutum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scutum

سپر دراز يا تخم‌ مرغي‌ روم‌ قديم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سپر دراز يا تخم‌ مرغي‌ روم‌ قديم‌, ترجمه سپر دراز يا تخم‌ مرغي‌ روم‌ قديم‌, کلمات شبیه سپر دراز يا تخم‌ مرغي‌ روم‌ قديم‌ , (تش‌.) كاسه‌ زانو به لاتین
دانلود فایل ها