خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47000 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47000','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47000 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scythe به فارسی

ترجمه Scythe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با داس‌ بردن‌ , در فارسی : درو كردن‌.

Scythe به چه معناست و Scythe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scythe

داس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داس‌, ترجمه داس‌, کلمات شبیه داس‌ , با داس‌ بردن‌ به لاتین , درو كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: