ترجمه Scythe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با داس‌ بردن‌ , در فارسی : درو كردن‌.

Scythe به چه معناست و Scythe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scythe

داس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داس‌, ترجمه داس‌, کلمات شبیه داس‌ , با داس‌ بردن‌ به لاتین , درو كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها