ترجمه Sea Dog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملوان‌ كهنه‌ كار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) خوك‌ دريايي‌ , در فارسی : گاو دريايي‌.

Sea Dog به چه معناست و Sea Dog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sea Dog

ملوان‌ كهنه‌ كار به خارجی , ریشه انگلیسی ملوان‌ كهنه‌ كار, ترجمه ملوان‌ كهنه‌ كار, کلمات شبیه ملوان‌ كهنه‌ كار , (ج‌.ش‌.) خوك‌ دريايي‌ به لاتین , گاو دريايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها