ترجمه Seacraft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريا نوردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارد به‌رموز دريا نوردي‌.

Seacraft به چه معناست و Seacraft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seacraft

دريا نوردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دريا نوردي‌, ترجمه دريا نوردي‌, کلمات شبیه دريا نوردي‌ , وارد به‌رموز دريا نوردي‌. به لاتین
دانلود فایل ها