ترجمه Seafarer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريا نورد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بحر پيما.

Seafarer به چه معناست و Seafarer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seafarer

دريا نورد به خارجی , ریشه انگلیسی دريا نورد, ترجمه دريا نورد, کلمات شبیه دريا نورد , بحر پيما. به لاتین
دانلود فایل ها