ترجمه Seafront در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسكله‌ كنار دريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشرف‌ بدريا.

Seafront به چه معناست و Seafront یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seafront

اسكله‌ كنار دريا به خارجی , ریشه انگلیسی اسكله‌ كنار دريا, ترجمه اسكله‌ كنار دريا, کلمات شبیه اسكله‌ كنار دريا , مشرف‌ بدريا. به لاتین
دانلود فایل ها