ترجمه Seal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خوك‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوساله‌ ماهي‌ , در فارسی : مهر(rohm) , به فارسی : نشان‌

Seal به چه معناست و Seal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seal

(ج‌.ش‌.) خوك‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خوك‌ ابي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) خوك‌ ابي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خوك‌ ابي‌ , گوساله‌ ماهي‌ به لاتین , مهر(rohm) به لاتین , نشان‌ خارجی
دانلود فایل ها