ترجمه Seamanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ن‌.د.) مهارت‌ در دريا نوردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كار ازمودگي‌ دريايي‌.

Seamanship به چه معناست و Seamanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seamanship

(ن‌.د.) مهارت‌ در دريا نوردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ن‌.د.) مهارت‌ در دريا نوردي‌, ترجمه (ن‌.د.) مهارت‌ در دريا نوردي‌, کلمات شبیه (ن‌.د.) مهارت‌ در دريا نوردي‌ , كار ازمودگي‌ دريايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها