ترجمه Seamy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درزدار. می باشد

Seamy به چه معناست و Seamy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seamy

درزدار. به خارجی , ریشه انگلیسی درزدار., ترجمه درزدار., کلمات شبیه درزدار.
دانلود فایل ها