ترجمه Seance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلسه‌ , در فارسی : جلسه‌ احضار ارواح‌ وغيره‌.

Seance به چه معناست و Seance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seance

نشست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نشست‌, ترجمه نشست‌, کلمات شبیه نشست‌ , جلسه‌ به لاتین , جلسه‌ احضار ارواح‌ وغيره‌. به لاتین
دانلود فایل ها