ترجمه Seasoner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاشني‌ زننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادويه‌ زننده‌.

Seasoner به چه معناست و Seasoner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seasoner

چاشني‌ زننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاشني‌ زننده‌, ترجمه چاشني‌ زننده‌, کلمات شبیه چاشني‌ زننده‌ , ادويه‌ زننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها