ترجمه Secede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا رفتن‌. می باشد

Secede به چه معناست و Secede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secede

جدا رفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جدا رفتن‌., ترجمه جدا رفتن‌., کلمات شبیه جدا رفتن‌.
دانلود فایل ها