ترجمه Seceder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كناره‌ گير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتزع‌ شونده‌.

Seceder به چه معناست و Seceder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seceder

كناره‌ گير به خارجی , ریشه انگلیسی كناره‌ گير, ترجمه كناره‌ گير, کلمات شبیه كناره‌ گير , منتزع‌ شونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها