ترجمه Secern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجزيه‌ ط‌لب‌ شدن‌ , در فارسی : تميز دادن‌.

Secern به چه معناست و Secern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secern

جدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا كردن‌, ترجمه جدا كردن‌, کلمات شبیه جدا كردن‌ , تجزيه‌ ط‌لب‌ شدن‌ به لاتین , تميز دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها