ترجمه Secession در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا روي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجزيه‌ ط‌لبي‌ , در فارسی : انشعاب‌ حزبي‌ , به فارسی : انفصال‌ , سایر ترجمه ها : انتزاع‌.

Secession به چه معناست و Secession یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secession

جدا روي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا روي‌, ترجمه جدا روي‌, کلمات شبیه جدا روي‌ , تجزيه‌ ط‌لبي‌ به لاتین , انشعاب‌ حزبي‌ به لاتین , انفصال‌ خارجی , انتزاع‌. در زبان
دانلود فایل ها