ترجمه Seclude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختيار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منزوي‌ شدن‌.

Seclude به چه معناست و Seclude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seclude

اختيار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختيار كردن‌, ترجمه اختيار كردن‌, کلمات شبیه اختيار كردن‌ , منزوي‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها