ترجمه Second در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتيباني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاييد كردن‌.

Second به چه معناست و Second یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Second

پشتيباني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشتيباني‌ كردن‌, ترجمه پشتيباني‌ كردن‌, کلمات شبیه پشتيباني‌ كردن‌ , تاييد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها