ترجمه Second Lieutenant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) ستوان‌ دوم‌. می باشد

Second Lieutenant به چه معناست و Second Lieutenant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Second Lieutenant

(نظ‌.) ستوان‌ دوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) ستوان‌ دوم‌., ترجمه (نظ‌.) ستوان‌ دوم‌., کلمات شبیه (نظ‌.) ستوان‌ دوم‌.
دانلود فایل ها