ترجمه Second Order در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرتبه‌ دوم‌. می باشد

Second Order به چه معناست و Second Order یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Second Order

مرتبه‌ دوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مرتبه‌ دوم‌., ترجمه مرتبه‌ دوم‌., کلمات شبیه مرتبه‌ دوم‌.
دانلود فایل ها