ترجمه Second Pass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذر دوم‌. می باشد

Second Pass به چه معناست و Second Pass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Second Pass

گذر دوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گذر دوم‌., ترجمه گذر دوم‌., کلمات شبیه گذر دوم‌.
دانلود فایل ها