ترجمه Secretory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غده‌ مترشحه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تراوشي‌ , در فارسی : ترشحي‌.

Secretory به چه معناست و Secretory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secretory

غده‌ مترشحه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غده‌ مترشحه‌, ترجمه غده‌ مترشحه‌, کلمات شبیه غده‌ مترشحه‌ , تراوشي‌ به لاتین , ترشحي‌. به لاتین
دانلود فایل ها