ترجمه Sectarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيره‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرقه‌اي‌ , در فارسی : حزبي‌ , به فارسی : فرقه‌ گراي‌ , سایر ترجمه ها : كوته‌ بين‌.

Sectarian به چه معناست و Sectarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sectarian

تيره‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تيره‌اي‌, ترجمه تيره‌اي‌, کلمات شبیه تيره‌اي‌ , فرقه‌اي‌ به لاتین , حزبي‌ به لاتین , فرقه‌ گراي‌ خارجی , كوته‌ بين‌. در زبان
دانلود فایل ها