ترجمه Sectarianism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرقه‌ گرايي‌. می باشد

Sectarianism به چه معناست و Sectarianism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sectarianism

فرقه‌ گرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرقه‌ گرايي‌., ترجمه فرقه‌ گرايي‌., کلمات شبیه فرقه‌ گرايي‌.
دانلود فایل ها