ترجمه Sectarianize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با احساسات‌ و تعصبات‌ مسلكي‌ اميختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرقه‌اي‌ كردن‌.

Sectarianize به چه معناست و Sectarianize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sectarianize

با احساسات‌ و تعصبات‌ مسلكي‌ اميختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با احساسات‌ و تعصبات‌ مسلكي‌ اميختن‌, ترجمه با احساسات‌ و تعصبات‌ مسلكي‌ اميختن‌, کلمات شبیه با احساسات‌ و تعصبات‌ مسلكي‌ اميختن‌ , فرقه‌اي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها