ترجمه Sectary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو حزب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرقه‌اي‌.

Sectary به چه معناست و Sectary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sectary

عضو حزب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عضو حزب‌, ترجمه عضو حزب‌, کلمات شبیه عضو حزب‌ , فرقه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها