ترجمه Section در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دايره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ قسمت‌ كردن‌ , در فارسی : برش‌ دادن‌.

Section به چه معناست و Section یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Section

دايره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دايره‌, ترجمه دايره‌, کلمات شبیه دايره‌ , قسمت‌ قسمت‌ كردن‌ به لاتین , برش‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها