ترجمه Section در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقط‌ع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌.

Section به چه معناست و Section یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Section

مقط‌ع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقط‌ع‌, ترجمه مقط‌ع‌, کلمات شبیه مقط‌ع‌ , بخش‌. به لاتین
دانلود فایل ها