ترجمه Sectionalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استان‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رفداري‌ از محله‌ يا استان‌ بخصوصي‌.

Sectionalism به چه معناست و Sectionalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sectionalism

استان‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استان‌ گرايي‌, ترجمه استان‌ گرايي‌, کلمات شبیه استان‌ گرايي‌ , ط‌رفداري‌ از محله‌ يا استان‌ بخصوصي‌. به لاتین
دانلود فایل ها