ترجمه Sector در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌اع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌.

Sector به چه معناست و Sector یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sector

قط‌اع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌اع‌, ترجمه قط‌اع‌, کلمات شبیه قط‌اع‌ , بخش‌. به لاتین
دانلود فایل ها