ترجمه Secularize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورهبانيت‌ رها شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمومي‌ كردن‌.

Secularize به چه معناست و Secularize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secularize

ورهبانيت‌ رها شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورهبانيت‌ رها شدن‌, ترجمه ورهبانيت‌ رها شدن‌, کلمات شبیه ورهبانيت‌ رها شدن‌ , عمومي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها