ترجمه Sedative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داروي‌ مسكن‌. می باشد

Sedative به چه معناست و Sedative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedative

داروي‌ مسكن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داروي‌ مسكن‌., ترجمه داروي‌ مسكن‌., کلمات شبیه داروي‌ مسكن‌.
دانلود فایل ها