ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sedge به فارسی

ترجمه Sedge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جگن‌ , در فارسی : زنبق‌ زرد.

Sedge به چه معناست و Sedge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedge

(گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ , جگن‌ به لاتین , زنبق‌ زرد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: