ترجمه Sedge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جگن‌ , در فارسی : زنبق‌ زرد.

Sedge به چه معناست و Sedge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedge

(گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سعد كوفي‌ , جگن‌ به لاتین , زنبق‌ زرد. به لاتین




دانلود فایل ها