ترجمه Sedgy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر از جگن‌. می باشد

Sedgy به چه معناست و Sedgy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedgy

پر از جگن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پر از جگن‌., ترجمه پر از جگن‌., کلمات شبیه پر از جگن‌.
دانلود فایل ها